Úvodní stránka

Co je idiopatická skolióza?

U idiopatické skoliózy není přesně známá příčina vzniku, i když existuje řada vlivů a faktorů, které působí na její vznik přímo nebo sekundárně formou adaptačního mechanismu. Skolióza představuje prostorovou deformaci páteře a trupu, obratle se vychylují a rotují mimo optimální střední osu těla. Mění se tvar zad, vznikají asymetrické paravertebrální valy, které jsou viditelné především při předklonu. Pánev rotuje a prominuje na jednu stranu, může být asymetrie pasu. Jiný tvar a funkce trupu je vzájemně propojen s tvarovými i funkčními změnami horních i dolních končetin, jinou kvalitou tkání, rozsahem pohybu pravé a levé strany těla, změnou koordinace, vnímání tělového schématu.... Skolióza ovlivňuje vnitřní orgány mimo jiné dýchání a trávení. U skoliózy se setkáváme s asymetrií svalového systému, přičemž svaly mají významný formativní vliv na kosti. Skolióza může být také zdrojem bolesti, způsobit sociální a psychologické problémy v dětství i v dospělosti.

Cíl léčby idiopatické skoliózy

Obecně je cílem napřímení páteře. Možnost napřímení (korekce) páteře je v přímé úměře k zachovalé flexibilitě páteře. Při vyšším úhlu zakřivení páteře ve frontální rovině (cca od 20°) je indikovaná ortéza, u závažnějších skolióz se uvažuje o operaci. Součástí léčby má být u menších i větších skolióz, dokonce nutně i po operacích, kinezioterapie a režimové opatření.

Některé kinezioterapeutické metody